Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Tychach

Informacje podstawowe:
Qdśr = 35 000 m3/d
RLM =  270 000


Rozbudowa i modernizacja: 2007-2008r.

Zakres robót NOSAN: Gospodarka osadowa – technologia i instalacje

Inwestor/Użytkownik: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach
www.rcgw.pl
Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Tychach
Załączniki:
                
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008