Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Cedzynie - I etap, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 607 m3/d
RLM = 4 733


Projekt: 2000-2001r.
Budowa: 2003-2004r.

Zakres robót NOSAN: Technologia, automatyka i sterowanie, instalacje ze stali nierdzewnej, rozruch technologiczny

Inwestor: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – Gmina Górno, woj.świętokrzyskie, tel.: 41 302 30 47,

Użytkownik:
Zakład Usług Komunalnych,
26-008 Górno 169, tel.: 41 302 41 90
Oczyszczalnia ścieków w Cedzynie - I etap, woj. świętokrzyskie
Załączniki:
      
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008