Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gąbinie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 535 m3/d
RLM = 4 633


Projekt: 2005r.

Realizacja: 2012/2013r.

Inwestor:
Miasto i Gmina Gąbin
09-530 Gąbin, St. Rynek 16

Zakres robót NOSAN: Modernizacja oraz rozbudowa sieci kanalizacji, etapowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, obejmująca budowę stacji zlewnej, budynku oczyszczania mechanicznego ścieków, zbiornika retencjonowania ścieków oraz zbiornika zagęszczania, magazynowania oraz napowietrzania osadu nadmiernego, a także stacji mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego wraz z higienizacją osadu odwodnionego.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gąbinie
  
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008