Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Mogielnicy, pow. grójecki, woj. mazowieckie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 1 750 m3/d
RLM = 31 000


Projekt: 2005r.

Realizacja: 2012/2013r.

Inwestor:
Gmina i Miasto Mogielnica
05-640 Mogielnica

Zakres robót NOSAN: Technologia i instalacje, kanały i rurociągi międzyobiektowe, system sterowania i automatyki, uruchomienia i rozruch technologiczny
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Mogielnicy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Załączniki:
                   
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008