Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubczy, gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 41,4 m3/d
RLM = 360


Zakres realizacji:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych z domów mieszkalnych. Oczyszczalnia jest oparta o technologię zamkniętego złoża biologicznego BIOCLERE poprzedzonego pompownią ścieków oraz sedymentacją zawiesin łatwo opadających w osadniku wstępnym żelbetowym. Kontrola ilości przepływających ścieków odbywa się za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego w komorze pomiarowej, natomiast jakości ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest struga Węchadłów.

Projekt: 2005r.

Realizacja: 2010/2011r.

Inwestor:
Urząd Gminy w Wodzisławiu,
ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzisław

Zakres robót NOSAN: montaż technologiczny elementów oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubczy, gm. Wodzisław, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie
   
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008