Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 1000 m3/d
RLM = 6670


Projekt: 2004r.
Budowa: 2005-2006r.
 
Zakres robót NOSAN: Technologia, automatyka i sterowanie, instalacje ze stali nierdzewnej, rozruch technologiczny
 
Inwestor: Gmina Strawczyn, woj.świętokrzyskie, tel.: 41 303 80 02,
 
Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, tel.: 41 303 80 02
Oczyszczalnia ścieków w Strawczynie, woj. świętokrzyskie
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008