Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Oczyszczalnia ścieków przy hotelu "Wodnik" na terenie O.S.W. Słok k/ Bełchatowa

Informacje podstawowe:
Qdśr = 143 m3/d
RLM = 709


Realizacja: 2006r.

Inwestor: ELBEST sp. z o.o.

Oczyszczalnia została rozbudowana o bliźniaczy ciąg biologicznego oczyszczania, a także usprawniono część mechaniczną poprzez zastosowanie na ściekach kuchennych separatora tłuszczu, a w pompowni głównej zainstalowano sito pionowe - automat w wersji ogrzewanej.
Prowadziliśmy inwestycję na zlecenie ELBEST sp. z o.o. od dokumentacji projektowej po realizację robót (technologia, automatyka) i rozruch technologiczny.
Oczyszczalnia ścieków przy hotelu \"Wodnik\" na terenie O.S.W. Słok k/ Bełchatowa
  
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008