Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Miejska oczyszczalnia ścieków w Ożarowie, woj. świętokrzyskie

Informacje podstawowe:
Qdśr = 1100 m3/d
RLM = 7 500


Rozbudowa i modernizacja: 2004-2005r.

Zakres robót NOSAN: Technologia, automatyka i sterowanie, rozruch technologiczny

Inwestor:
Urząd Miasta w Ożarowie, woj.świętokrzyskie

Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, tel.:  15 861 10 51 
Miejska oczyszczalnia ścieków w Ożarowie, woj. świętokrzyskie
Załączniki:
      
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008