Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Opolu Lubelskim

Informacje podstawowe:
Qdśr = 2878 m3/d
RLM = 34 536


Przebudowa i modernizacja: 2007-2008r.

Zakres robót NOSAN: Automatyka i sterowanie, instalacje elektryczne, rozruch technologiczny

Inwestor:
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, woj.lubelskie

Użytkownik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim, tel.: 81 827 23 02

Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Opolu Lubelskim
Załączniki:
        
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008