Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd


Cała nasza działalność skupia się na rozwiązywaniu zagadnień dot. oczyszczania ścieków.

Począwszy od rozwiązań koncepcyjnych poprzez pełne dokumentacje projektowe budowlano-wykonawcze, nadzory lub prowadzenie robót technologicznych kończąc na rozruchach technologicznych i serwisowaniu pracujących oczyszczalni.

Główne kierunki naszych działań to:
 1. Projektowanie oczyszczalni ścieków
 2. Technologie oczyszczania ścieków
 3. Automatyka i sterowanie
 4. Konstrukcje i instalacje ze stali nierdzewnej
 5. Rozruchy technologiczne
 6. Badania próbek ścieków


Projektowanie oczyszczalni ścieków

Zarówno komunalnych jak i przemysłowych, małych i dużych, z zastosowaniem różnych odpowiednio dostosowanych technologii oczyszczania i gospodarki osadowej.

Obsługujemy cały proces inwestycyjny począwszy od spraw i opracowań dot. wydania odpowiednich decyzji i warunków poprzez rozwiązania koncepcyjne, inżynierskie, uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Kadra inżynierów z wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami projektowymi zapewnia sprawne i skuteczne działanie.
  

Technologie oczyszczania ścieków

Oferujemy kompletne technologie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Zajmujemy się także doborem i optymalizacją urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków a także kompletacją urządzeń technologicznych uwzględniającą montaże, uruchomienia, szkolenia obsługi łącznie z oddaniem do użytkowania.
Dzięki wieloletniej współpracy z wiodącymi producentami dla tej branży nasza oferta zawsze jest atrakcyjna merytorycznie i ekonomicznie.

Automatyka i sterowanie

W ścisłym powiązaniu z technologiami oczyszczania ścieków i urządzeniami występują systemy sterowania i automatyki (AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka).
Specjalizujemy się w wykonywaniu kompletnych instalacji sterowniczych z pełnym oprogramowaniem użytkowym i wizualizacją.

Nasze systemy sterowania praktycznie ograniczają do minimum konieczność jakiejkolwiek obsługi - poza kontrolą pracy i ew. zmianami w programie obsługi niektórych zasadniczych parametrów pracy oczyszczalni.

W dziedzinie tej oferujemy także realizację zadań:
 • projektowych:
  identyfikacja problemu -> analiza możliwych rozwiązań -> optymalizacja oferty pod kątem zbalansowania wymaganego poziomu technicznego oraz kosztów wykonania i eksploatacji
 • programistycznych:
  tworzenie dedykowanego oprogramowania dla układów automatyki i sterowania opartych o sterowniki programowalne PLC (np. Simatic, Schneider, Mitsubishi, GE Fanuc) jak i o komputery klasy PC
 • wykonawczych:
  montaż układów regulacji, sterowania, okablowania i urządzeń pomiarowych wraz z wszystkimi niezbędnymi komponentami oraz uruchomieniem dostarczonej aparatury
a także usługi w zakresie:
 • zmian, rozbudowy i aktualizacji istniejących układów automatyzacji, sterowania i zasilania
 • kompletacji dostaw urządzeń,
 • wykonywania prefabrykatów szaf, szafek, pulpitów sterowniczych i skrzynek obiektowych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych na obiektach wraz z rozdzielnicami NN,
 • montażu i uruchomienia systemów automatyki,
 • prac regulacyjno-pomiarowych,
 • rozruchów wraz ze szkoleniem załogi,
 • serwisu pracujących układów automatyki i aparatury pomiarowej
 • pomiarów elektrycznych 

Konstrukcje i instalacje ze stali nierdzewnej

W zależności od konkretnych potrzeb klienta jesteśmy w stanie wykonać wszelkie nietypowe konstrukcje ze stali nierdzewnej (również ze stali zwykłej).
Wykonujemy także elementy typowe: pomosty, balustrady, rurociągi, podpory, itp.
Jesteśmy gotowi podjąć się wykonawstwa dużych instalacji przemysłowych z możliwością pracy na dużej wysokości. 

Rozruchy technologiczne

Istotnym elementem końcowym każdej budowy, przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków jest dokonanie rozruchu technologicznego, który służy zarówno osiągnięciu wymaganego efektu oczyszczania i optymalizacji dot. gospodarki osadowej jak i profesjonalnemu przekazaniu wiedzy technologicznej przyszłej obsłudze oczyszczalni.
Wykonanie takiej usługi wiąże się z dużą wiedzą, doświadczeniem technologicznym i wykonawczym oraz jest ściśle powiązane z odpowiednim systemem sterującym.
Zapewniamy kompleksowo tego typu usługi.
Nasza kadra i sprzęt są do tego właściwie przygotowane.
Nasze własne przewoźne laboratorium znacznie przyśpiesza działania rozruchowe, pozwala szybko reagować w razie nieprzewidzianych zdarzeń technologicznych, obniża koszty wykonania rozruchu, a to pozwala nam być bardzo konkurencyjnymi w tej dziedzinie.

Badania próbek ścieków

Posiadając przewoźne laboratorium wykonujemy także usługi samych badań ścieków dla użytkowników oczyszczalni i klientów indywidualnych.

Jesteśmy gotowi przyjechać po próbkę ścieków, ale również można ją przywieźć do naszej siedziby.

Oto nasz cennik:
L.p. Wyszczególnienie skrót cena
netto
[zł,-]
podatek
VAT
[23%]
cena
brutto
[zł,-]
1. Azot amonowy N-NH4 20,- 4,60 24,60
2. Azot azotanowy N-NO3 22,- 5,06 27,06
3. Azot azotynowy N-NO2 22,- 5,06 27,06
4. Azot ogólny Nog 66,- 15,18 81,18
5. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – pięciodniowe BZT5 57,- 13,11 70,11
6. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT 65,- 14,95 79,95
7. Chlorki Cl- 29,- 6,67 35,67
8. Chlor wolny Cl2 22,- 5,06 27,06
9. Fosfor ogólny Pog 50,- 11,50 61,50
10. Fosfor fosforanowy P-PO4 20,- 4,60 24,60
11. Odczyn pH 10,-  2,30 12,30
12. Siarczany SO42- 22,-  5,06 27,06
13. Temperatura T 6,-  1,38 7,38
14. Zawiesina ogólna - 40,-  9,20 49,20
Transport: 1,40 zł/km + VAT

Przedstawione elementy oferty nie wyczerpują w całości zakresu naszych działań.
Pracujemy w celu kompleksowego rozwiązywania zagadnień dot. oczyszczania ścieków, dlatego też niezbędne usługi pochodne również stanowią przedmiot naszej działalności.
Zachęcamy zatem w konkretnych sprawach do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem.

Przekrojowość naszej działalności zawierają zakładki: „Realizacje” i „Projekty”, gdzie przedstawiamy nasze wybrane dotychczasowe dokonania.
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008