Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
DojazdPoczątek działalności: 1991r.

Założyciel: Stefan Nowak

Główny profil: oczyszczalnie ścieków - obsługa inwestycji oraz działania towarzyszące i pochodne


1991-1996

  • projektowanie i kompleksowa realizacja małych oczyszczalni ścieków: Qdśr = 5-100 m3/d

  • projektowanie systemów kanalizacyjnych i wodociągowych

  • w 1994r. rozpoczęcie wykonywania analiz legalizowanym sprzętem do badania wody i ścieków


1997-2002

  • powiększenie potencjału projektowego i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji dla oczyszczalni: Qdśr = 100-1000 m3/d

  • od 2000r. nadzory i rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków: Qdśr = 100-1000 m3/d


2003-2007

  • obsługa realizacji inwestycji poprzez właściwy dobór, dostawy i montaże z uruchomieniami kompletnych urządzeń i instalacji dla oczyszczalni ścieków powyżej Qdśr = 2000 m3/d

  • rozpoczęcie własnej produkcji szaf sterujących i kompletnych systemów sterowania i automatyki z zastosowaniem odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych.

  • rozruchy technologiczne oparte na własnych autorskich programach sterujących


od 2007

  • rozwój branży dot. wykonywania wszelkiego rodzaju elementów i instalacji ze stali nierdzewnej

  • zwiększenie potencjału i udział w inwestycjach o przepustowościach powyżej 100 000 m3/dWszystkie ww. elementy naszej działalności są do dziś realizowane i rozwijane.

NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008